Drodzy rodzice dzieci z z. Retta!                                          

Dziś świętujemy odkrycie genu, którego mutacja jest odpowiedzialna za z. Retta. Jest to gen MECP2 zlokalizowany na chromosomie płci X w Xq28. Odkrycie to otwiera możliwości potwierdzenia klinicznej diagnozy z. Retta. Stwierdzenie, że zaburzenia dotyczą materiału genetycznego określa przyczynę choroby Stało się to możliwe dzięki badaniom Dr Hudy Zoghbi z Houston i Dr Uty Francke z Stanford w Stanach Zjednoczonych i ogłoszonymi w tym miesiącu  1 października 1999r. w renomowanym czasopiśmie Nature Genetics. /Ruthie E. Amir, Ignatia B. Van den Veyver, Mimi Wan, Carles Q. Tran, Uta Francke & Huda Y. Zoghbi: Rett syndrome is caused by mutations in X-linked MECP2, encoding methyl-CpG-binding protein 2. Nature Genetics vol. 23, 2, 185-188/.
           


Gen MECP2 został sklonowany we Włoszech w 1992r. i w związku z tym nagromadziło się już dużo wyników badań naukowych, które już można wykorzystać do rozważenia form terapii u dzieci. Jednocześnie wyjaśnia to szereg objawów chorobowych występujących u dziewczynek.
           

Charakter dziedziczny choroby może budzić lęk o jej przekazywanie z pokolenia na pokolenie w rodzinie. Okazuje się, że zdecydowana większość przypadków  (99,5%) tej choroby występuje sporadycznie na skutek uszkodzenia genu w komórkach rozrodczych. Chłopcy umierają w ciągu życia płodowego lub wkrótce po urodzeniu. Dziewczynki żyją długo, bowiem gen znajduje się na chromosomie płci X i związany jest z mechanizmem regulacji aktywności genów w poszczególnych narządach.
           

Odkrycie jest istotne w poradnictwie genetycznym bowiem jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie czy zdrowe siostry dziewczynek z z. Retta mogą przenosić uszkodzony gen, czy też nie. Można też prognozować czy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u rodzeństwa jeśli, któryś z rodziców jest nosicielem. Rodzinne przypadki są bardzo rzadkie.
           

W perspektywie leczenia można będzie rozpatrywać terapię genową w rodzinach z mutacją genową lub w przypadku bardzo wczesnego wykrycia mutacji na bazie danych o działaniu białka kodowanego przez ten gen. Duże oczekiwania są od badań na modelach zwierzęcych. Badanie konsekwencji zaburzeń funkcji genów, zwłaszcza w obrębie mózgu, które są regulowane przez białko genu MECP2 przybliży proces pomocy, jaki medycyna i nauka może zaoferować cierpiącym.


Prof. dr hab. Alina T. Midro
Białystok, dn. 19.10.1999r 
Zakład Genetyki Klinicznej Akademii Medycznej