Dni Neurologii Dziecięcej Olsztyn, 
21-24.09.2000r.
 

Wstępny program naukowy sesji  pt. "Zespół Retta"


Olsztyn, dn. 21. 09.2000r.


Pierwszy dzień Sympozjum,  Czwartek  - 21 września 2000r.

Olsztyn, Wojewódzki Szpital Kliniczny, ul. Żołnierska 17


15.00 - 15.30 - Bengt Hagberg (Goeteborg/ Szwecja)

15.30 - 15.45   - Gudrun Hagberg (Goeteborg/ Szwecja)

15.45 - 16.00  - Alina T. Midro (Białystok)
 
"
Genetyczne podłoże z. Retta - gen MECP2"


16.00 - 16.15  -  Barbara Zadrożna-Tołwińska (Białystok) 
"Obraz kliniczny z. Retta"


16.15 - 16.30  - Anna Tylki-Szymańska (Warszawa)
"
Zespół Retta z niepełną ekspresją objawów jako kliniczny problem
diagnostyczny"

16.30 - 16.45 - Przerwa


16.45 - 17.00 -  Elżbieta Mazur (Gdańsk)                         
"Zespół Retta - problem diagnostyczny i tertapeutyczny w pracy pediatry"


17.00 - 17.15 - Zbigniew Bentkowski (Warszawa)
"Problemy diagnostyczne w zespole Retta z uwzględnieniem odmian klinicznych w grupie 100 dzieci


17.15 - 17.30 - Wojciech Sobaniec (Białystok)
"Możliwości postępowania farmakologicznego w z. Retta"


17.30 - 17.45 - Anna Różalska (Gdynia)
"Doświadczenia matki i pedagoga w wychowywaniu córki z z. Retta"

17.45 - 18.00 - Zbigniew Szot (Gdańsk)
"Terapia ruchowa w z. Retta"