Wiosna 2000 NR 1
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM z ZESPOŁEM RETTA (OSPOzZR) Sekretariat: : 48-200 Prudnik, ul. Chrobrego 10/3 tel.. (077) 436-85-86;